Katılımcılar Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin yüksek lisans ve doktora programlarından birinde aktif öğrenci olma veya tıpta uzmanlık öğrencisi olmak ya da bu alanlarda çalışması olan araştırmacılar arasından tercih edilecektir. Katılımcı sayısı 20 olarak belirlenmiştir.

 

Katılımcı seçimine ilişkin kriterler

 

 1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,
 2. Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin yüksek lisans ve doktora programlarından birinde aktif öğrenci olma veya tıpta uzmanlık öğrencisi olmak ya da bu alanlarda çalışması olan araştırmacılar,
 3. Meslekten ihraç edilmemiş olmak ve herhangi bir suçtan (terör, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık vb.) ceza almamış olmak ve adli sicil belgesi ile belgelemek.
 4. Etik veya disiplin cezası almamış olmak,
 5. TÜBİTAK araştırmacı bilgi sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak,
 6. Katılımcının projeye kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılımını sağlamak,
 7. Daha önce bu programdan yararlanmamış olanlara öncelik tanınacaktır.
 8. Tez aşamasında olan öğrencilere öncelik tanınacaktır.
 9. 2237-A kodlu projelere 5 defadan fazla katılmamış olmak
 10. 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve/veya 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı’ndan destek alanlara öncelik tanınacaktır.
 11. Başarı sıralamaları aynı olan (transkript notlarına dayalı) adayların seçiminde ise etkinliğe başvuru tarihleri dikkate alınacak, ilk başvuru yapanlara öncelik verilecektir.

Katılımcıların seçiminde Fen ve Sağlık alanlarında başvuru yapanlar arasından toplam 20 katılımcı olması planlanmıştır.  Uygulamalı derslerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulduğunda uygulamalı eğitimler 10 kişilik 2 grup şeklinde ayrı ayrı yapılacaktır